*
Dodane 2013-09-26 09.10 , komentarzy 3

Reklamacja biletu PKP za spóźniony pociąg. Jak dostać zwrot pieniędzy za bilet PKP [rekompensata, wzór wniosku]

Za opóźnienie pociągu czy brak klimatyzacji lub ogrzewania w składach Express InterCity (EIC) i EuroNight (EN) pasażerowie mogą domagać się rekompensaty. Nawet 50 proc. ceny biletu. Zobacz, jak wypełnić wniosek reklamacyjny i gdzie go złożyć.


Jak złożyć reklamację za opóźnienie poci...

Autor: arch. MM

W 2007 roku Parlament Europejski wydał rozporządzenie o prawach i obowiązkach pasażerów w ruchu kolejowym. Dokument wprowadził do Polski możliwość uzyskania rekompensaty za spóźniający się pociąg czy awarię klimatyzacji w składach Ekspres InterCity i EuroNight.

Zobacz: Ruch i mapa pociągów PKP 2013


Rekompensata przyznawana jest w wysokości:
- 25 proc.opłaty uiszczonej za przejazd opóźnionym pociągiem, jeżeli opóźnienie wyniesie od 60 do 119 min,
- 50 proc.opłaty uiszczonej za przejazd opóźnionym pociągiem, jeżeli opóźnienie wyniesie 120 min lub więcej.

Rekompensata jest przyznana, gdy jej wartość obliczona na podstawie ceny biletów dla jednej osoby wyniesie co najmniej równowartość 4 euro (ok. 16 zł) według kursu walut obowiązującego w PKP Intercity S.A. w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu rekompensaty. Podstawę do obliczenia rekompensaty stanowi opłata, jaką podróżny zapłacił za przejazd pociągiem, który opóźnił się na terytorium państw Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii.

Rekompensata nie przysługuje, gdy opóźnienie pociągu jest następstwem:
- okoliczności zewnętrznych w stosunku do ruchu kolei, którym przewoźnik nie mógł zapobiec, np.:silne burze, powodzie, huragany, nawałnice itp.),
- winy podróżnego,
- zachowania się osoby trzeciej, np. wypadki na szlaku kolejowym, kradzież
elementów eksploatacji kolejowej),
- ograniczeń w ruchu kolejowym będących wynikiem strajku,

Kiedy można złożyć reklamację do PKP?


- z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;
- z tytułu całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu (biletów);
- gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

Czysty i wypełniony wzór zgłoszenia reklamacji PKP


Co powinna zawierać pisemna reklamacja?

- datę sporządzenia;
- nazwę i adres przewoźnika (jednostkę właściwą do załatwienia reklamacji);
- imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) składającego reklamację;
- tytuł reklamacji wraz z uzasadnieniem;
- kwotę roszczenia oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu;
- wykaz załączonych dokumentów;
- podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Co należny załączyć do reklamacji opóźnionego pociągu PKP?


Do reklamacji należy dołączyć poświadczenie o opóźnieniu pociągu, które na prośbę wydrukuje nam konduktor.

Przykładowe oświadczenie o opóźnieniu pociągu


Gdzie można osobiście złożyć reklamację do PKP?


W Centrum Obsługi Klienta (COK)i:

Dworzec Gdańsk Główny (ul. Podwale Grodzkie 1, 80-895 Gdańsk) - codziennie w godz. 8:00-19:30
Dworzec Poznań Główny (ul. Dworcowa 1, 61-801 Poznań) - codziennie w godz. 9:00-20:30
Dworzec Szczecin Główny (ul. Kolumba 1, 70-035 Szczecin) - codziennie w godz. 8:00-19:30
Dworzec Wrocław Główny (ul. Piłsudskiego 105, 50-085 Wrocław) - codziennie w godz. 9:00-20:30
Dworzec Warszawa Centralna (al. Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa) - codziennie 9:00-20:00
Dworzec Katowice (Pl. Szewczyka 1, 40-437 Katowice) - codziennie w godz. 9:00-20:30

Gdzie można wysłać reklamację listem?

„PKP Intercity” S.A., Biuro Rozliczeń Krajowych
ul. Dworcowa 12, 30-556 Kraków
tel. (48) 12 393 29 31,
Pn-Pt od 8:00 do 15:00,
e-mail: reklamacje@intercity.pl
„PKP Intercity” S.A., Zakład Północny
Osada Kolejowa 12, 81-220 Gdynia
tel. 58 721 25 24
Pn-Pt od 8:00 do 15:00
e-mail: skargi.gdynia@intercity.pl
„PKP Intercity” S.A., Biuro Rozliczeń Krajowych
ul. Dworcowa 12, 30-556 Kraków
tel. (48) 12 393 29 46,
Pn-Pt od 8:00 do 15:00,
e-mail: wezwania@intercity.pl
„PKP Intercity” S.A., Zakład Zachodni
al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
tel. 61 633 18 48
Pn-Pt od 8:00 do 15:00
e-mail: skargi.poznan@intercity.pl
„PKP Intercity” S.A., Zakład Centralny
ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa
tel. 22 47 31 402
e-mail: skargi.warszawa@intercity.pl
„PKP Intercity” S.A.,Zakład Południowy
Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków
tel. 12 393 14 80 lub 12 393 14 82
Pn-Pt od 8:30 do 15:00
e-mail: skargi.krakow@intercity.pl


X

Miejsce
w rankingu
redakcja

brak opisu

Autor ostatnio dodał:

Komentarze

abu yeti abu yeti
no to grudzień 2013-08-07 09.56

będzie miesiącem reklamacji ;)

Fakirek Gość
~Fakirek
Przy pierwszym podejściu zasadą jest odmowa uznania reklamacji 2013-08-07 17.09

Niestety, polityka reklamacyjna spółek kolejowych często przypomina politykę firm ubezpieczeniowych z amerykańskich filmów - "Co do zasady odmawiamy uznania reklamacji; uzasadnimy bzdurnie, większość i tak nie skorzysta z drogi sądowej...".
Przykładem może być jedna z moich reklamacji sprzed kilku lat. Podróż służbowa odbywała się w pociągu PKP INTERCITY, który miał znaczne opóźnienie powodujące łańcuchowy rozpad dalszego planu podróży. Oto odpowiedź:

Odpowiadając na reklamację, dotyczącą podróży w pociągu nr 3102 „Krakus” w dniu 07.09.2009 r., „PKP Intercity” S.A Zakład Południowy uprzejmie wyjaśnia.
Opóźnienie ww. pociągu było spowodowane uszkodzeniem sieci trakcyjnej na szlaku: Psary – Starzyny. Służby techniczne kolei starały się naprawić usterkę ale z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podróżnych podjęto decyzję o oczekiwaniu pociągu na otwarcie toru. Było to jedyne optymalne rozwiązanie, aby podróżnym zapewnić bezpieczny dojazd do stacji zgodnie z zakupionym biletem. Wydarzenie miało podłoże losowe.
Orzeczenie techniczne w przedmiotowej sprawie wykluczyło winę pracowników w zakresie utrzymania i obsługi pojazdu, jednakże opóźnienia pociągu nie dało się uniknąć.
Według postanowień art. 471 Kodeksu Cywilnego, przewoźnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że powyższe jest następstwem okoliczności, za które przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
Rozumiemy niezadowolenie z powodu opóźnienia pociągu, niemniej jednak wobec powyższych ustaleń brak jest podstaw prawnych do uznania przedstawionego roszczenia.
Przyczyny tej nie można uznać za obciążającą przewoźnika. Za wszelkie niedogodności podczas podróży serdecznie przepraszamy.
Ponadto uprzejmie informujemy, że w stosunku do pracowników obsługi pociągu zostało wdrożone postępowanie wyjaśniające w wyniku, którego wyjaśniono powyższą sytuację.
Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z ogólnymi regułami ustalonymi w art. 6 Kodeksu cywilnego zakresie ciężaru dowodu (onus probandi), „…ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. W myśl tego zapisu podróżny powinien wykazać nie tylko szkodę, a więc określony uszczerbek materialny, jaki poniósł na skutek niedotrzymania przez przewoźnika terminu przewozu ustalonego w rozkładzie jazdy oraz bezpośredni związek przyczynowy między poniesioną szkodą a faktem opóźnienia lub odwołania środka transportowego
Jednocześnie informujemy, że podróżny może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego zgodnie z zapisem art. 75 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.). Podajemy adres sądu właściwego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Cywilny, ul. Marszałkowska 82, 00-951 Warszawa.

D Y R E K T O R
Z-ca ds. Handlowych
/-/ podpis nieczytelny
Grzegorz Szkaradek

Na czym polega bzdurność tego uzasadnienia? Ano na tym, że usługodawca uznał, że usterka techniczna sieci trakcyjnej, o której stan techniczny ma obowiązek zadbać on sam lub kontraktująca z nim inna spółka (bo na kolejach istnieje wystarczająco spółek by jedna na druga przerzucała odpowiedzialność) to "wypadek losowy".

pasażerka Gość
~pasażerka
cyrk na kółkach 2013-08-14 15.45

lubię podróże pociągami, ale niestety coraz bardziej się na nich zawodzę. kiedy próbowalam odzyskać pieniądze od PKP PR najpierw kobieta w kasie miała jakieś dziwne problemy w ogóle nie rozumiała zapisu na bilecie, że jest niewykorzystany na takim i takim odcinku trasy z powodu opóźnienia innego pociągu, poszłam do innej kasy to dostałam marne grosze, mimo, że za ten odcinek przysługiwało o wiele więcej, ale w odpowiedzi dostałam 'tak się to liczy'

Dodaj swój komentarz: